Велигоцкая Ю.С ХНУМГПосада: 

 • Доцент кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища ХНУМГ імені О.М. Бекетова;
 • Асистент кафедри архітектурного і ландшафтного проектування;
 • Секретар Спеціалізованої вченої ради К 64.089.06 при Харківському національному університеті міського господарства за спеціальностями 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» та 18.00.04 «Містобудування та ландшафтна архітектура»

Освіта:

 • Харківська національна академія міського господарства 24.06.2007. Спеціальність «Містобудування», рівень підготовки – магістр, кваліфікація магістр архітектури. Диплом з відзнакою ХА № 32616108.

Професійний досвід:

 • Стаж науково-педагогічної (наукової та науково-педагогічної роботи – для наукових працівників) роботи у вищих навчальних закладах – 11 років 4 місяців, у тому числі у даному навчальному закладі (науковій установі) – 11 років 4 місяців.
 • Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти із зазначенням посади та місця роботи.
 • 01.12.2010 – 30.06.2011 – прийнято на посаду асистента кафедри архітектурного і ландшафтного проектування Харківської національної академії міського господарства (Наказ № 847-02 від 30.11.2010 р.);
 • 30.06.2011 – 30.05.2013 – продовжено строк роботи на посаді асистента кафедри архітектурного і ландшафтного проектування Харківської національної академії міського господарства, у зв’язку з обранням за конкурсом( Наказ № 439-02 від 04.07.2011 р.);
 • 17.01.2013 – переведено на посаду доцента кафедри архітектурного і ландшафтного проектування Харківської національної академії міського господарства, у зв’язку з обранням за конкурсом та укладанням контракту ( Наказ № 95-02 від 24.01.2013 р.);
 • 01.05.2013 – кафедра архітектурного і ландшафтного проектування змінила назву на кафедру архітектура будівель і споруд Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова (Наказ № 103-01 від 30.04.2013 р.);
 • 12.01.2017 - 16.01.2018 – переведено на посаду доцента кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, за контрактом ( Наказ № 06-02 від 16.01.2017 р.);
 • 29.12.2017 - до цього часу – продовжено строк роботи на посаді доцента кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова за контрактом (Наказ №1026-02 від 01.12.2017 р.)

Підвищення кваліфікації:

 •  2017 - Приватне акціонерне товариство «Проектний та науково-дослідний інститут "Харківський ПромбудНДІ-проект"», виконала роботі на тему: «Формування сучасних архітектурних об’єктів в міському середовищі»

 Науково-методична робота:

       Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

 • Міжнародна науковометрична база Scopus. ''Eastern-european journal of enterprise technologies: Technology organic and inorganic substances./ O.Kravchenkо, D. Veligotskyi, A. Bashtovyi, Y.Veligotska. VOL 6, NO 6 (102), 2019. – p. 57-66. ISSN (print) 1729-3774 DOI: 10.15587/1729-4061.2019.188615 Published date 24.12.2019''

     Монографії

 • Креативний урбанізм: до століття містобудівної освіти у Львівській політехніці: [монографія]/ Ю.С. Велігоцька.-: За заг. ред. Б. С. Черкеса та Г. П. Петришин.- Львів: Львівська політехніка, 2014-2015.–796с./ С.271-275.
 • Архітектура, освіта і наука в Україні і світі: досвід і перспективи розвитку: [монографія]/ Ю.С. Велігоцька: Редкол. О.М.Михайлишин (голова), П.А. Ричков, Н.В.Лушнікова та ін. – Рівне: Формат-А, 2019. – 319с./ С.117-123.

     Активна участь у виконанні бюджетної науково – дослідної роботи: 

 • Науково – дослідна робота «Удосконалення функціонально-планувальної та архітектурно-композиційної організації центрів історичних міст». Етап II. «Традиції та новації в формуванні архітектурно-ландшафтного середовища центрів історичних міст» (проміжний) тема: Композиційні особливості формування природоінтегрованих архітектурних об’єктів у структурі історичних центрів міст. С. 81 – 84. (№ держреєстрації 0110U006768, 2011 рік);
 • Науково – дослідна робота «Удосконалення функціонально-планувальної та архітектурно-композиційної організації центрів історичних міст». Етап III. «Принципи та методи удосконалення архітектурно-композиційної організації центрів історичних міст» (заключний) тема: Прийоми удосконалення ландшафтної складової центрів міст (на прикладі м. Харкова). С. 69 – 77. (№ держреєстрації 0110U006768, 2012 рік);
 • Науково – дослідна робота «Сучасні тенденції формування архітектурного середовища в умовах сталого розвитку та інновації в архітектурно-містобудівній освіті» Етап I. «Закономірності і заходи розвитку сталої архітектури і формування сучасного фахівця-архітектора» (проміжний) тема: Кольорові особливості міських інтер’єрів. С. 43 –52 (№ держреєстрації 0117U004380, 2017 рік);
 • Науково – дослідна робота «Сучасні тенденції формування архітектурного середовища в умовах сталого розвитку та інновації в архітектурно-містобудівній освіті» Етап ІІ. «Планувально-типологічні прийоми створення архітектурних об’єктів в умовах сталого розвитку і методика архітектурного проектування» (проміжний) тема: Тенденції формування адаптивних малоповерхових житлових будинків. С. 119 – 130. (№ держреєстрації 0117U004380, 2018 рік);
 • Науково – дослідна робота «Сучасні тенденції формування архітектурного середовища в умовах сталого розвитку та інновації в архітектурно-містобудівній освіті» Етап ІІІ. «Об’ємно-просторові тенденції формування архітектурного середовища в умовах стійкого розвитку і новітні технології архітектурної освіти» (заключний) тема: Дизайнерські засоби формування системи орієнтації в дитячих медичних закладах. С. 25 – 34. (№держреєстрації 0117U004380, 2019 рік).

    Тези, статті у інших виданнях

 • Прийоми формування інтерактивної архітектурно-просторової системи орієнтації в міському середовищі/ Велігоцька Ю.С./ Міжнародна науково-практична конференція "Сталий розвиток міст".- Харків: ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2017. – С. 92-94
 • Тенденції формування адаптивних малоповерхових житлових будинків/ Велігоцька Ю.С./ ІХ Міжнародна наукова конференція “Архітектура та екологія”Київ, Навчально-науковий інститут Аеропортів, 2018. – С. 27-28
 • Особливості формування системи орієнтацій в зоопарках /Велігоцька Ю.С./ Всеукраїнська Науково-технічна конференція «Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудування», Харків: ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2017. – С.92-94.

      Участь у міжнародних науково-практичних конференціях та міжнародних програмах обміну за кордоном:

 • Erasmus+ cretit mobility teachers exchange programme, Міжнародна програма з обміну викладачів Erasmus+ cretit mobility до Эстонского университету природніх наук (EMU), Тарту (Естонія), 18-22 лютого 2019 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Художня культура Греції та України в сучасному гуманітарному дискурсі», Афіни, 25-26 червня 2019 р.

    Участь у 10 конференціях (7 за профілем кафедри)

 • Міжнародна науково-практична конференція "Сталий розвиток міст".- (Харків: ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2017),
 • ІХ Міжнародна наукова конференція “Архітектура та екологія” (Київ, Навчально-науковий інститут Аеропортів, 2018),
 • Міжнародна науково-практичної конференції «Архітектура: естетика + екологія + економіка» (Полтава, НУ «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2019).

 Список дисциплін:

Назва дисципліни Ступінь/ОКР Спеціальність Форма навчання
Сучасні тенденції формування безбар'єрної архітектури (англ. мова) Бакалавр  191"Архітектура та містобудування"

Денна

Ергономіка в архітектурі (англ. мова) Бакалавр  191"Архітектура та містобудування" Денна
Теоретичні та методичні основи АП (англ. мова) Бакалавр  191"Архітектура та містобудування" Денна
Типологія будівель і споруд (англ. мова) Бакалавр  191"Архітектура та містобудування" Денна
Історія архітектури та містобудування від Відродження до Модерну (англ. мова) Бакалавр  191"Архітектура та містобудування" Денна
Історія архітектури, містобудування, мистецтв та дизайну (англ. мова) Бакалавр  191"Архітектура та містобудування" Денна
Сучасний інтер’єр громадських та житлових будівель Магістр 191"Архітектура та містобудування"
Денна
Сучасні стилі інтер’єрних просторів Магістр 191"Архітектура та містобудування" Денна
Дипломне проектування Магістр 191"Архітектура та містобудування" Денна

 Обов'язки по Кафедрі:
Куратор академічної групи; Секретар Вченої ради.

 Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Microsoft Teams: Велігоцька Юлія Сергіївна

ZOOM: Yuliia Velihotska


 01.Велігоцька Свідоцтво


Ми у соцмережах

instagram facebook youtobe Wiki

 

Головні сторінки

головний сайт універу

головний сайт факультету

саЙТ ОАП

МБ

 

 

Інформаційна панель 

Експертна група

Анкетування

1.6.ДБН

партнери

1.7.Реквезити

Додаткова освіта

основні ресурси

На сайті 140 гостей та 0 користувачів