Смірнова О.В. ХНУМГПосада:  

 • Доцент кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища ХНУМГ імені О.М. Бекетова

Освіта:

 • Харківська національна академія міського господарства, 2006 - 2010 рр. напрям підготовки/спеціальність «Містобудування». Диплом бакалавра архітектури (з відзнакою).
 • Харківська національна академія міського господарства, 2010 - 2012 рр. напрям підготовки/спеціальність «Містобудувавня», Диплом магістра архітектури (з відзнакою).
 • Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, 2012 - 2014 рр. аспірантура ХНУМГ імені О.М. Бекетова з відривом від виробництва на спеціальність 18.00.02 – архітектура будівель та споруд

Професійний досвід:

 • 2006-2012 р.р. - студентка
 • 2012 - 2014 р.р. – аспірант кафедри Архітектурного і ландшафтного проектування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова
 • 2014 р. - асистент кафедри Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища
 • 2017 р. - доцент кафедри Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища

Підвищення кваліфікації:

 • 2019 р. – Наукове-педагогічне стажування в Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща), 180 годин. Тема: «Технічна освіта як складова системи освіти України та країн ЄС» (сертифікат № TSI-2019/031 від 01.02.2019 р.). Смірнова О. В. Формування сучасного фахівця–архітектора та інновації в архітектурно-містобудівній освіті в Україні // Scientific and pedagogic internship "Technical education as a component of the education system in Ukraine and EU countries": Internship proceedings, January 21 – February 1, 2019. Wloclawec, Repablic of Poland. 180 раges. – р. 95-100
 • 2019 р. – Міжнародний семінар-практикум в Варненски свободен університет «Черноризец Храбър» (м. Варна, Болгарія), 1,5 ЕCTS кредита. Тема: «Матеріали та технології у будівництві та архітектурі» (сертифікат рег. № С-9603/ 27.06.2019 р.).

Отримання грантів, премій, стипендій

 • 2016 р. – Присвоєння іменної стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених строком на 2 роки (Постанова президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 10 жовтня 2016 року № 6 про призначення стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених).
 • 2020 р. – Присвоєння іменної стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених строком на 2 роки (Постанова президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 10 червня 2020 року № 4 про призначення стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених).'

Науково - методична робота:

 • Крижановська Н. Я. Конспект лекцій з дисципліни «Архітектура житлових будівель» (для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. Архітектура будівель і споруд) / Н. Я. Крижановська, О. В. Смірнова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 104 с.
 • Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Архітектура житлових будівель» (для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. Архітектура будівель і споруд) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. О. В. Смірнова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 22 с.
 • Методичні вказівки для виконання курсового проекту «Благоустрій житлової групи з розробкою середньоповерхового житлового будинку (Житлова група у складі забудови селища на 4-6 тисяч мешканців)» з дисципліни «Архітектурне проектування» (VI семестр) (для студентів 3 курсу спеціальності 191 «Архітектура та містобудування», освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки: бакалавр) / укладачі: Смірнова О.В., Гура Д.М., Лук’янович В.К.; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 40 с.
 • Методичні рекомендації до проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання курсового проекту «Проект селища на 4 – 6 тисяч мешканців» із навчальної дисципліни «Архітектурне проектування» (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. В. Смірнова, Д. М. Гура, В. К. Лукʼянович. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 44 c.
 • Методичні рекомендації до проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання курсового проекту «Проект загальноосвітньої (або спеціалізованої) школи» із дисципліни «Архітектурне проектування» (для студентів 2 курсу денної форми навчання із спеціальності 191 – Архітектура та містобудування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : М. А. Вотінов, О. В. Смірнова, А. Г. Солнцев. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 68 c.
 • Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Екодизайн» (для студентів 5 курсу зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування, освітня програма підготовки магістрів «Дизайн архітектурного середовища») / О. В. Смірнова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 13 с.
 • Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Інтерактивний дизайн архітектурного середовища» (для студентів 6 курсу спеціальності 191 – Архітектура та містобудування, освітня програма підготовки магістрів «Дизайн архітектурного середовища») / О. В. Смірнова ; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 18 с.
 • Крижановська Н. Я. Екодизайн : конспект лекцій для студентів 5 курсу за спеціальністю 191 – Архітектура та містобудування, освітня програма підготовки магістрів «Дизайн архітектурного середовища» / Н. Я. Крижановська, О. В. Смірнова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім.. О. М. Бекетова, 2019. – 65 с.
 • Крижановська Н. Я. Світло-кольоровий дизайн : конспект лекцій для студентів 5 курсу за спеціальністю 191 – Архітектура та містобудування, освітня програма підготовки магістрів «Дизайн архітектурного середовища» / Н. Я. Крижановська, О. В. Смірнова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 48 с.
 • Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Світло-кольоровий дизайн» (для студентів 5 курсу зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування, освітня програма підготовки магістрів «Дизайн архітектурного середовища») / О. В. Смірнова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 15 с.
 • Смірнова О. В. Актуальні проблеми архітектури будівель і споруд : конспект лекцій для студентів 6 курсу за спеціальністю 191 – Архітектура та містобудування, освітня програма підготовки магістрів «Архітектура будівель і споруд» / О. В. Смірнова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 62 с.
 • Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми архітектури будівель і споруд» (для студентів 6 курсу зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування, освітня програма підготовки магістрів «Архітектура будівель і споруд») / О. В. Смірнова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 15 с.

Список дисциплін:

Назва дисципліни Ступінь/ОКР Спеціальність Форма навчання
Актуальні проблеми архітектури будівель і споруд Магістр 191"Архітектура та містобудування"  Денна 
Світло-кольоровий дизайн Магістр 191"Архітектура та містобудування"  Денна
Екодизайн Магістр 191"Архітектура та містобудування"  Денна
Архітектура житлових будівель Магістр 191"Архітектура та містобудування"  Денна

 Обов'язки по Кафедрі:

Відповідальна по кафедрі за профорентаційну роботу,за проведення днів відкритих дверей університету та кафедри.Відповідальний за скадання рейтингу кафедри та за складання наукового звіту кафедри, річного звіту кафедри.

Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Microsoft Teams:Смірнова Ольга В'ячеславівна

Смирнова 0001Смирнова 0001аСмирнова 0002Смирнова 0003Смирнова 0004Смирнова 0005Смирнова 0006


Ми у соцмережах

instagram facebook youtobe Wiki

 

Головні сторінки

головний сайт універу

головний сайт факультету

саЙТ ОАП

МБ

 

 

Інформаційна панель 

Експертна група

Анкетування

1.6.ДБН

партнери

1.7.Реквезити

Додаткова освіта

основні ресурси

На сайті 81 гість та 0 користувачів