Посада:  

 • Доцент кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища ХНУМГ імені О.М. Бекетова

Освіта:

 • Харківська національна академія міського господарства, 2006 - 2010 рр. напрям підготовки/спеціальність «Містобудування». Диплом бакалавра архітектури (з відзнакою).
 • Харківська національна академія міського господарства, 2010 - 2012 рр. напрям підготовки/спеціальність «Містобудувавня», Диплом магістра архітектури (з відзнакою).
 • Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, 2012 - 2014 рр. аспірантура ХНУМГ імені О.М. Бекетова з відривом від виробництва на спеціальність 18.00.02 – архітектура будівель та споруд

Професійний досвід:

 • 2006-2012 р.р. - студентка
 • 2012 - 2014 р.р. – аспірант кафедри Архітектурного і ландшафтного проектування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова
 • 2014 р. - асистент кафедри Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища
 • 2017 р. - доцент кафедри Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища

Підвищення кваліфікації:

 • 2019 р. – Наукове-педагогічне стажування в Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща), 180 годин. Тема: «Технічна освіта як складова системи освіти України та країн ЄС» (сертифікат № TSI-2019/031 від 01.02.2019 р.). Смірнова О. В. Формування сучасного фахівця–архітектора та інновації в архітектурно-містобудівній освіті в Україні // Scientific and pedagogic internship "Technical education as a component of the education system in Ukraine and EU countries": Internship proceedings, January 21 – February 1, 2019. Wloclawec, Repablic of Poland. 180 раges. – р. 95-100
 • 2019 р. – Міжнародний семінар-практикум в Варненски свободен університет «Черноризец Храбър» (м. Варна, Болгарія), 1,5 ЕCTS кредита. Тема: «Матеріали та технології у будівництві та архітектурі» (сертифікат рег. № С-9603/ 27.06.2019 р.).

Науково - методична робота:

 • Крижановська Н. Я. Конспект лекцій з дисципліни «Архітектура житлових будівель» (для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. Архітектура будівель і споруд) / Н. Я. Крижановська, О. В. Смірнова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 104 с.
 • Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Архітектура житлових будівель» (для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. Архітектура будівель і споруд) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. О. В. Смірнова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 22 с.
 • Методичні вказівки для виконання курсового проекту «Благоустрій житлової групи з розробкою середньоповерхового житлового будинку (Житлова група у складі забудови селища на 4-6 тисяч мешканців)» з дисципліни «Архітектурне проектування» (VI семестр) (для студентів 3 курсу спеціальності 191 «Архітектура та містобудування», освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки: бакалавр) / укладачі: Смірнова О.В., Гура Д.М., Лук’янович В.К.; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 40 с.
 • Методичні рекомендації до проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання курсового проекту «Проект селища на 4 – 6 тисяч мешканців» із навчальної дисципліни «Архітектурне проектування» (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. В. Смірнова, Д. М. Гура, В. К. Лукʼянович. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 44 c.
 • Методичні рекомендації до проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання курсового проекту «Проект загальноосвітньої (або спеціалізованої) школи» із дисципліни «Архітектурне проектування» (для студентів 2 курсу денної форми навчання із спеціальності 191 – Архітектура та містобудування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : М. А. Вотінов, О. В. Смірнова, А. Г. Солнцев. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 68 c.
 • Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Екодизайн» (для студентів 5 курсу зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування, освітня програма підготовки магістрів «Дизайн архітектурного середовища») / О. В. Смірнова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 13 с.
 • Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Інтерактивний дизайн архітектурного середовища» (для студентів 6 курсу спеціальності 191 – Архітектура та містобудування, освітня програма підготовки магістрів «Дизайн архітектурного середовища») / О. В. Смірнова ; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 18 с.
 • Крижановська Н. Я. Екодизайн : конспект лекцій для студентів 5 курсу за спеціальністю 191 – Архітектура та містобудування, освітня програма підготовки магістрів «Дизайн архітектурного середовища» / Н. Я. Крижановська, О. В. Смірнова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім.. О. М. Бекетова, 2019. – 65 с.
 • Крижановська Н. Я. Світло-кольоровий дизайн : конспект лекцій для студентів 5 курсу за спеціальністю 191 – Архітектура та містобудування, освітня програма підготовки магістрів «Дизайн архітектурного середовища» / Н. Я. Крижановська, О. В. Смірнова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 48 с.
 • Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Світло-кольоровий дизайн» (для студентів 5 курсу зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування, освітня програма підготовки магістрів «Дизайн архітектурного середовища») / О. В. Смірнова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 15 с.
 • Смірнова О. В. Актуальні проблеми архітектури будівель і споруд : конспект лекцій для студентів 6 курсу за спеціальністю 191 – Архітектура та містобудування, освітня програма підготовки магістрів «Архітектура будівель і споруд» / О. В. Смірнова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 62 с.
 • Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми архітектури будівель і споруд» (для студентів 6 курсу зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування, освітня програма підготовки магістрів «Архітектура будівель і споруд») / О. В. Смірнова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 15 с.

Список дисциплін:

Назва дисципліни Ступінь/ОКР Спеціальність Форма навчання
Актуальні проблеми архітектури будівель і споруд Бакалавр  191"Архітектура та містобудування"

Денна

Актуальні проблеми архітектури будівель і споруд Магістр 191"Архітектура та містобудування"  Денна 
Світло-кольоровий дизайн Магістр 191"Архітектура та містобудування"  Денна
Екодизайн Магістр 191"Архітектура та містобудування"  Денна
Архітектура житлових будівель Магістр 191"Архітектура та містобудування"  Денна

 Обов'язки по Кафедрі:

Відповідальна по кафедрі за профорентаційну роботу,за проведення днів відкритих дверей університету та кафедри.Відповідальний за скадання рейтингу кафедри та за складання наукового звіту кафедри, річного звіту кафедри.

Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Microsoft Teams:Смірнова Ольга В'ячеславівна


На сайті 112 гостей та користувачі відсутні