Посада:

 •  Професор кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища ХНУМГ імені О.М. Бекетова

Освіта:

 • Полтавський інженерно-будівельний інститут, 1978-1983рр. Спеціальність 1201 - архітектура , кваліфікація - архітектор – диплом ЗВ №808223

Професійний досвід:

 • доктор архітектури за спеціальністю 18.00.01– теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури, диплом ДД № 004654
 • доцент кафедри дизайну архітектурного середовища та містобудування, атестат 12 ДЦ №021543, 2008 р.
 • 1993-2016 – Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,
 • 2016 – по цей час - Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Підвищення кваліфікації:

 • Товариство з обмеженою відповідальністю "Навчально-експертний центр Національна спілка архітекторів України" за напрямом професійної атестації архітекторів, за програмою « Розроблення містобудівної документації», свідоцтво № 2481 від 22 лютого 2019 р. Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 004283 від 28.02.2019. Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 004283 від 28.02.2019

Науково - методична робота:

 • Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи із навчальної дисципліни «Дизайн міських просторів» (для студентів 5 курсу спеціальності 191 «Архітектура та містобудування», освітня програма підготовки магістрів «Дизайн архітектурного середовища») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Г. О. Осиченко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 38 с.
 • Методичні вказівки до виконання курсового проекту з архітектур-ного проектування „Загальноміський полі-функціональний парк” для студентів спеціа-льності 7.120.102 „Мі-стобудування”/Полтава: ПолтНТУ, 2007. – 38 с.
 • Методичні вказівки до виконання комплекс-ного архітектурного проекту на здобуття кваліфікації бакалавра архітектури для сту-дентів спеціальності 7.120.102 „Містобуду-вання”:Реконструкція кварталу з розробленням об’єкта. І частина. Пе-редпроектний аналіз те-риторії проектування /Полтава: ПолтНТУ, 2007: – 28 с.
 • Методичні вказівки до виконання комплекс-ного архітектурного проекту на здобуття кваліфікації бакалавра архітектури для сту-дентів спеціальності 7.120.102 „Містобуду-вання”: „Реконструкція кварталу з розробленням об’єкта”. Частина ІІ. Мі-стобудівна реконструкція кварталу/Полтава: ПолтНТУ, 2007. – 47 с.
 • Методичні вказівки до виконання курсового проекту з архітекутрного проектування для студентів спеціальності 7.120.102 „ Містобудування” „Реконструкція малого міста районного значення” (функціонально-планувальний аспект)/Полтава: ПолтНТУ,2007 – 32с.
 • Методичні вказівки до про-ведення практичних занять із курсу „Архітектурно-містобудівне законодавст-во” для студентів спеціаль-ностей 7.120101 „ Архітек-тура будівель і споруд”, 7.120102 „ Містобудуван-ня”, 7.120103 ”Дизайн архі-тектурного середовища”/Полтава: ПолтНТУ,2007. – 12 с.
 • Методичні рекомендації до самостійної роботи з дис-ципліни «Ландшафтна архітектура» для студентів 4 курсу денної форми на-вчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Ба-калавр» напрям підготовки: 6.060102 - Архітектура га-лузь знань: 0601- будівниц-тво та архітектура/Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 12с.
 • Методичні вказівки до ви-конання курсової роботи з дисципліни «Ландшафт у містобудівному проекту-ванні» для студентів 6 кур-су освітньо- кваліфікацій-ного рівня «Магістр» 8.06010202 спеціальності «містобудування»/Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 38 с.
 • МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання архітектурно-го проекту на тему «ЛАНДШАФТНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЖИТЛОВОГО ДВОРУ» із дисципліни «Архітекту-рне проектування» для сту-дентів IV курсу денної фо-рми навчання напряму під-готовки 6.060102 «Архіте-ктура»/Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 42 с./ Укладачі Осиченко Г.О.,Шевченко Л.С.
 • Методичні вказівки з дис-ципліни архітектурне прое-ктування для студентів 4 курсу спеціальності 6.060102 – Архітектура, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання, 44 стор/Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 38 с./Укладачі Осиченко Г.О.,Топорков В.Г.

Список дисциплін:

Назва дисципліни  Спеціальність  Форма навчання
 Ландшафтна архітектура 191"Архітектура та містобудування"

Денна

 Естетика міського середовища 191"Архітектура та містобудування"  Денна 
Основи типологічного аналізу у містобудуванні 191"Архітектура та містобудування"  Денна
Ландшафт у містобудівному проектуванні 191"Архітектура та містобудування"  Денна
Дизайн міських просторів 191"Архітектура та містобудування"  Денна
Основи реконструкції в архітектурі 191"Архітектура та містобудування"  Денна
Критика сучасних теорій архітектури і містобудування 191"Архітектура та містобудування"  Денна
Естетика штучного середовища 191"Архітектура та містобудування"  Денна
Архітектурно-дизайнерське проектування 191"Архітектура та містобудування"  Денна

 Обов'язки по Кафедрі:

Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Ми у соцмережах

instagram facebook youtobe Wiki

 

Головні сторінки

головний сайт універу

головний сайт факультету

саЙТ ОАП

МБ

 

 

Інформаційна панель 

Експертна група

Анкетування

1.6.ДБН

партнери

1.7.Реквезити

Додаткова освіта

основні ресурси

На сайті 101 гість та 0 користувачів