Посада: 

 • Доцент кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища ХНУМГ імені О.М. Бекетова

Освіта:

 • Харківський національний університет будівництва та архітектури (ХІСІ), 1973-1978 Р.Р.

Професійний досвід:

 • 2001р.-Кандидат архітектури 18.00.01 - теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури, дк № 010619, 2001 р., доцент 23.12.2008 р. 12дц № 021218

Підвищення кваліфікації:

 • 2016р. - Сертифікований архітектор, член Національної спілки архітекторів України: «Архітектурне об’ємне проектування» Кваліфікаційний сертифікат Серія АА № 003056 від 03. 06. 2016 р. «Розроблення містобудівної документації» Кваліфікаційний сертифікат Серія АА № 003249 від 14. 07. 2016 р.,

Науково - методична робота:

 • Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання комплексної контрольної роботи з дисципліни «Спецкурс за напрямком магістерської роботи» (для студентів денної форми навчання спец. 8.120102 – «містобудування» напряму 1201 – «Архітектура») Харків: ХНАМГ – 2007.
 • Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання завдань з курсу «Історія мистецтва, архітектури та містобудування» за модулем М 7. «Історія мистецтва, архітектури та містобудування періоду другої половини ХІХ до середини ХХ ст.» (для студентів денної форми навчання спец. 6.120102 – «містобудування» напряму 1201 – «Архітектура») Харків: ХНАМГ – 2007.
 • Криворучко Н.І. Програма та робоча програма навчальної дисципліни. «Архітектурне та містобудівне проектування» (для студентів 5-6 курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», напряму підготовки 1201 «Архітектура» спеціальності 8.120102 (8.06010202) «Містобудування») // Х.: ХНАМГ, 2012. – 40 с.
 • Криворучко Н.І. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 6.060102 «Архітектура» спеціальності 7.06010202 «Містобудування») // Х.: ХНАМГ, 2011. – 62 с.
 • Криворучко Н.І. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Науково-дослідна робота» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 7.060102 «Архітектура» спеціальності 7.06010202 «Містобудування») // Х.: ХНАМГ, 2012. – 42 с.
 • Криворучко Н.І. Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання комплексної контрольної роботи з дисципліни «Спецкурс за напрямком магістерської роботи» (для студентів денної форми навчання спец. 8.120102 – «Містобудування» напряму 1201 – «Архітектура»).// Харків: ХНАМГ – 2007. 22 с.
 • Криворучко Н.І. Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання завдань з курсу «Історія мистецтва, архітектури та містобудування» за модулем М 7. «Історія мистецтва, архітектури та містобудування періоду другої половини ХІХ до середини ХХ ст.» (для студентів денної форми навчання спец. 6.120102 – «Містобудування» напряму 1201 – «Архітектура»).// Харків: ХНАМГ – 2007. 24 с.
 • В.О.Кодін, О.В. Конопльова, Л.О.Богданова, Ерошкіна О.О., Криворучко Н.І., М.Л. Мухортов Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування» (для студентів 1-4 курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 1201 Архітектура спеціальності 6.120100 Містобудування), Харків: ХНАМГХ, 2009. – 47 с.// Харків: ХНАМГХ, 2009. – 47 с.
 • В. О. Кодін, Криворучко Н.І. Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Архітектурне та містобудівне проектування» (для студентів 5-6 курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 1201 «Архітектура» спеціальності 7.120102 «Містобудування»)// Харків: ХНАМГХ, 2009. – 28 с.
 • Криворучко Н.І. Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 1201 «Архітектура» спеціальності 7.120102 «Містобудування»)// Харків: ХНАМГХ, 2009. – 18 с.
 • Криворучко Н.І. Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямком магістерської роботи» (для студентів 5-6 курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, напряму підготовки 1201 «Архітектура» спеціальності 8.120102 «Містобудування»)// Харків: ХНАМГХ, 2009. – 27 с.
 • Криворучко Н.І. Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 1201 «Архітектура» спеціальності 6.120102 «Містобудування»)// Харків: ХНАМГХ, 2009. – 19 с.
 • Криворучко Н.І. МВ до практичних занять, самостійної роботи та виконання курсового проекту «Архітектурно-містобудівне проектування архітектурно-просторової композиції об’єкту соціального значення» з дисципліни «Архітектурне та містобудівне проектування» (для студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальності 7.120 102 «Містобудування» напряму 1201 «Архітектура», 40 с.// Х.: ХНАМГ, 2009. – 40 с.
 • Криворучко Н.І. Конспект лекцій та методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольних завдань з дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 1201 - «Архітектура» спеціальності 6.120100 - «Містобудування»), 76 с.// Х.: ХНАМГ, 2009. – 76 с.
 • Криворучко Н.І. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Науково-дослідна робота» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 1201 «архітектура» спеціальності 7.120100 «містобудування»), 76 с.
 • Криворучко Н.І. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Спецкурс за темою магістерської роботи» (для студентів 5 та 6 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, напрямку підготовки 1201 - «архітектура» спеціальності 8.120102 - «містобудування»), 60 с.
 • Криворучко Н.І. Курс лекцій з дисципліни «Спецкурс за напрямком магістерської роботи» (для студентів 5-6 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, напряму підготовки 1201 - «Архітектура» спеціальності 8.120100 - «Містобудування»)// Х.: ХНАМГ, 2009. – 96 с.
 • Криворучко Н.І. Програма та робоча програма навчальної дисципліни. «Архітектурне та містобудівне проектування» (для студентів 5-6 курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», напряму підготовки 1201 «Архітектура» спеціальності 8.120102 (8.06010202) «Містобудування») // Х.: ХНАМГ, 2010. – 40 с.
 • Криворучко Н.І. конспект лекцій з навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 6.060102 «Архітектура» спеціальності 7.06010202 «Містобудування») // Х.: ХНАМГ, 2011. – 62 с
 • Криворучко Н.І. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 6.060102 «Архітектура» спеціальності 7.06010202 «Містобудування») // Х.: ХНАМГ, 2011. – 62 с.

Список дисциплін:

Назва дисципліни Ступінь/ОКР Спеціальність Форма навчання
Історія містобудування, архітектури та мистецтва Європи та Америки ХІХ – сер. ХХ ст. Бакалавр 191"Архітектура та містобудування"

Денна

Основи наукових досліджень Бакалавр
Науково-дослідна робота студентів Магістр 191"Архітектура та містобудування" Денна
Спецкурс за напрямком магістерської роботи Магістр 191"Архітектура та містобудування" Денна
Комплексне архітектурне проектування Магістр 191"Архітектура та містобудування" Денна
Основи середовищного підходу Магістр 191"Архітектура та містобудування" Денна
Дизайн предметно -просторового середовища Магістр 191"Архітектура та містобудування" Денна
Виробнича практика Магістр 191"Архітектура та містобудування" Денна
Науково-проектна практика Магістр 191"Архітектура та містобудування" Денна
Переддипломна практика Магістр 191"Архітектура та містобудування" Денна
Стажування Магістр 191"Архітектура та містобудування" Денна
Магістерська робота Магістр 191"Архітектура та містобудування" Денна

 Обов'язки по Кафедрі:

 Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

ZOOM: Криворучко Наталія

Microsoft Teams: Криворучко Наталія Іванівна


Ми у соцмережах

instagram facebook youtobe Wiki

 

Головні сторінки

головний сайт універу

головний сайт факультету

саЙТ ОАП

МБ

 

 

Інформаційна панель 

Експертна група

Анкетування

1.6.ДБН

партнери

1.7.Реквезити

Додаткова освіта

основні ресурси

На сайті 136 гостей та 0 користувачів