Breadcrumbs

 
 

Открытые занятия

29 квітня 2016 року відбулася відкрита лекція з навчальної дисципліни «Світло-кольоровий дизайн міського середовища»

29 квітня 2016 року в аудиторії 510 бмк відбулася відкрита лекція з навчальної дисципліни «Світло-кольоровий дизайн міського середовища» на тему «Світло-кольорове середовище сучасного міста як об'єкт архітектурного проектування» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, напряму підготовки 1201 Архітектура, академічної групи М ДАС-2015-1). Відкриту лекцію прочитав професор, доктор архітектури В.П. Дубинський. На лекції був присутній викладацький склад кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну міського середовища. На лекції розглядалися особливості та закономірності формування світлопросторів, характеристики світло-кольорових композицій, диференціація світлопростору, композиційна характеристика світло-кольорових просторів, ритм як засіб формування освітлювальних систем.

  

  


21 ноября 2014 года состоялось открытое практическое занятие по учебной дисциплине «Архитектурное проектирование» (для студентов 3 курса дневной формы обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, направления подготовки 1201 Архитектура, специальности 6.120100 Градостроительство) на тему "Детальная проработка центра поселка на 6 тыс. жителей". Занятие провели преподаватели кафедры "Архитектуры зданий и сооружений и дизайна архитектурной среды" ст. преп. Н.Л. Мухортов, асс. О.С. Жукова, асс. О.В. Смирнова. На открытом практическом  занятии присутствовал преподавательский состав кафедры. Были заслушаны выступления студентов на тему занятия. Несколько студенческих докладов были представлены на английском языке.

 

 


На сайті 96 гостей та користувачі відсутні