Пам'ятка абітурієнту – 2018 р.

ПАМ'ЯТКА АБІТУРІЄНТУ – 2018

ПРИСКОРЕНИКИ БАКАЛАВРИ

26.07.18 – 10:00, ауд. 502 БМК - Консультація

27.07.18 – 11:00, ауд. 502 БМК – Екзамен

1.ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ ВСТУПУ ДО МАГІСТРАТУРИ У 2018 РОЦІ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 191 АРХІТЕКТУРА І МІСТОБУДУВАННЯ:

Рищенко Тетяна Дмитрівна - декан факультету архітектури, дизайну і образотворчого мистецтва - тел. моб. 0957706059, службовий телефон - 7073184
Смирнова Ольга В'ячеславівна - доцент кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища - тел. моб. 0980599157
Курилко Наталія Петрівна - ст. лаборант кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища - тел. моб. 0503020682
2. КАФЕДРА ПРОПОНУЄ 3 ОСВІТНІ ПРОГРАМИ В МАГІСТРАТУРІ:
«Дизайн архітектурного середовища»
- термін навчання 1,5 року;
«Архітектура будівель і споруд» - термін навчання 1,5 року.
Освітньо-професійні програми спрямовані на отримання практичних знань про формоутворення складних архітектурних об'єктів і архітектурних просторів, проектування яких вимагає знання основ наукових досліджень і проведення передпроектних досліджень.
«Архітектура будівель і споруд» - термін навчання 2 роки. Це освітньо-наукова програма для поглиблення знань з наукових досліджень в галузі архітектури будівель і нових тенденцій в області архітектурного проектування.
До освоєння програм МАГІСТРАТУРИ допускаються особи, які мають вищу освіту будь-якого рівня (диплом бакалавра, спеціаліста, магістра).
3. ВСТУПНІ ІСПИТИ ДО МАГІСТРАТУРИ ВКЛЮЧАЮТЬ ІСПИТ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ (КЛАУЗУРА) І ІСПИТ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ, КОЖЕН З ЯКИХ ОЦІНЮЄТЬСЯ В 100 БАЛІВ.
4. ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ:
ІСПИТ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ -
27 ЛИПНЯ 2018 року з 10.00 в ауд. 502, 506,508 і 511 корпус БМК - - 6 годин. клаузура
Увага!! 26 липня 2018 р 10.00 в аудиторії 510 БМК проводиться консультація по іспиту за фахом 191 Архітектура та містобудування

МАГІСТРИ Спеціальність 191 Архітектура та містобудування

29.07.18 – 15:00, ауд. 318 ЦК - Консультація

30.07.18 – 9:00, 318 ЦК – Екзамен

  1. ВАШІ КРОКИ І КОНТРОЛЬНІ ДАТИ ДЛЯ ВСТУПУ ДО МАГІСТРАТУРИ НА КАФЕДРІ АРХІТЕКТУРИ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ТА ДИЗАЙНУ АРХІТЕКТУРНУ СЕРЕДОВИЩА:

1крок

З 12 липня по 26 липень 2018 року

Реєстрація
Подати заяву і ксерокопії документів в деканат АДОМ, ауд.
• Заява;
• Копія паспорта: 1, 2 стор. Та стор. З реєстрацією;
• Копія довідки про ідентифікаційний код;
• Копія диплому про вищу освіту (диплом бакалавра);
• Фотографії 3х4 см, кольорові, матові. 6 шт.;
• Два номери контактних телефонів (абітурієнта і одного з батьків);
• Вказати іноземну мову для іспиту

2 крок

26 липня 2018 року
10.00

Консультація по іспиту за фахом в аудиторії 510 корпус БМК

3 крок

27 липня 2018 року
о 10.00 годині

Іспит за фахом (клаузура ручної графіки на аркуші формату А1)
аудиторії 502, 506, 508, 511 корпус БМК.

Іспит триває 6 годин

4 крок

29 липня 2018 року

в 15.00 годин

Консультація з іспиту з іноземної мови аудиторія 318 ЦК

5 крок

30 липня 2018 року

в 9.00 годин

Іспит з іноземної мови

аудиторія 318 ЦК

6 крок

до 6 серпня 2018 р.

Узгодження і зарахування

Надати оригінали вступних документів в деканат і остаточно визначитися з вибором освітньої програми

Довідки за телефонами:
0957706059 - Рищенко Тетяна Дмитрівна - декан факультету архітектури, дизайну і образотворчого мистецтва; м.тел. 7073184
0980599157 - Смирнова Ольга В'ячеславівна - доцент кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища;
0503020682 - Курилко Наталія Петрівна - ст. лаборант кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища

 

УСКОРЕННИКИ БАКАЛАВРЫ

26.07.18 – 10:00, ауд. 502 БМК - Консультация

27.07.18 – 11:00, ауд. 502 БМК – Экзамен

 

  1. ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПОСТУПЛЕНИЙ  В МАГИСТРАТУРУ В 2018 ГОДУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 191  АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО:

 

Рыщенко Татьяна Дмитриевна - декан факультета архитектуры, дизайна и изобразительного искусства -  тел. моб. 0957706059,  служебный телефон –

Смирнова Ольга Вячеславовна – доцент кафедры архитектуры зданий и сооружений и дизайна архитектурной среды – тел. моб. 0980599157

Курилко Наталья Петровна – ст. лаборант кафедры архитектуры зданий и сооружений и дизайна архитектурной среды – тел. моб. 0503020682

  1. КАФЕДРА ПРЕДЛАГАЕТ 3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  В МАГИСТРАТУРЕ:

«Дизайн архитектурной среды»  - срок обучения 1,5 года;

« Архитектура зданий и сооружений»  - срок обучения 1,5 года.

Образовательно-профессиональные программы направлены на получение практических знаний о формообразовании сложных архитектурных объектов и архитектурных пространств, проектирование которых требует знания основ научных исследований и проведения предпроектных исследований.

«Архитектура зданий и сооружений»  - срок обучения  2 года. Это образовательно-научная  программа для углубления  знаний по научным исследованиям в области архитектуры зданий и новым тенденциям в области архитектурного проектирования.

К освоению программ МАГИСТРАТУРЫ допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня (диплом бакалавра, специалиста, магистра).

  1. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ В МАГИСТРАТУРУ ВКЛЮЧАЮТ ЭКЗАМЕН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ (клаузура) И ЭКЗАМЕН ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ, КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ В 100 БАЛЛОВ.
  1. ВАШИ ШАГИ И КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В МАГИСТРАТУРУ НА КАФЕДРУ АРХИТЕКТУРЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ И ДИЗАЙНА АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ:

1шаг

С 12 июля по 26 июля 2018 года

Регистрация

Подать заявление и ксерокопии  документов  в деканат АДОМ, ауд.

·                   Заявление;

·                   Копия паспорта: 1, 2 стр. и стр. с регистрацией; 

·                   Копия справки про идентификационный код

·                   Копия диплома про высшее образование ( диплом бакалавра);

·                   Фотографии 3х4 см, цветные, матовые. 6 шт.

·                   Два номера контактных телефонов (абитуриента и одного из родителей)

·                   Указать иностранный язык для экзамена

2 шаг

26 июля 2018 года

в 10.00

Консультация по экзамену по специальности в аудитории 510 корпус БМК

3 шаг

27 июля 2018 года

с 10.00- 16.00

Экзамен по специальности  (клаузура в ручной графике на листе формата А1)

аудиториии 502, 506, 508, 511 копус БМК

4 шаг

29 июля 2018 года

в 15.00

Консультация по иностранному языку аудитория 318 ЦВК

5 шаг

30 июля 2018

в 9.00

Экзамен по иностранному языку

ауд 318 ЦВК

6 шаг

До 6 августа 2018 года

Согласование и зачисление

Предоставить оригиналы вступительных документов в деканат и окончательно определиться с выбором образовательной программы

Справки по телефонам:

0957706059 - Рыщенко Татьяна Дмитриевна - декан факультета архитектуры, дизайна и изобразительного искусства;

0980599157 - Смирнова Ольга Вячеславовна – доцент кафедры архитектуры зданий и сооружений и дизайна архитектурной среды;

0503020682 - Курилко Наталья Петровна – ст. лаборант кафедры архитектуры зданий и сооружений и дизайна архитектурной среды


На сайті 149 гостей та користувачі відсутні