У спеціалізованій вченій раді К 64.089.06 в структурі ХНУМГ імені О.М. Бекетова відбувся захист дисертації Кузьменко Т.Ю. на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.04 «Містобудування та ландшафтна архітектура».

1У спеціалізованій вченій раді К 64.089.06 в структурі ХНУМГ імені О.М. Бекетова відбувся захист дисертації Кузьменко Т.Ю. на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.04 «Містобудування та ландшафтна архітектура».

 

Тема дослідження: Принципи функціонально-планувальної організації приміських сільських поселень (на прикладі Північно-Східного регіону України)

Дата захисту: 11.05.2018 р.

Дисертація присвячена розробленню принципів функціонально-планувальної організації приміських сільських поселень (на прикладі Північно-Східного регіону України). Уточнено закономірності формування приміських зон міст-центрів, узагальнені особливості трансформації функціонально-планувальної структури приміських сільських поселень в нових соціально-економічних умовах, розширено типологію сучасних приміських сільських поселень; запропоновано методику вибору ФС приміських сільських поселень. 

 

 2   3

5     4

6     7


На сайті 79 гостей та користувачі відсутні