Факультет АДОМ розвиває співпрацю між архітектурними факультетами вищих навчальних закладів України

РОВНО IMG 7489

З 12 червня по 19 червня 2017 року, в рамках угоди на проведення практики студентів вищих навчальних закладів між Харківським національним університет міського господарства імені О.М.Бекетова та Національним університетом водного господарства та природокористування м. Рівне, відбулася виїзна наукова дослідна практика студентів архітекторів 3-го курсу факультету АДОМ під керівництвом викладачів Д.М. Вітченка та Д.М. Гура.

Протягом тижня студенти нашого факультету відвідали мальовничі історичні міста Волині: Острог, Межиріч, Дубно, Кремінець, Луцьк та ін. Старовинні фортифікаційні та культові споруди справили незабутнє враження на майбутніх архітекторів. Особливо вразили замки у Острозі, Дубно та Луцьку, Тараканівський форт..

Метою практики було не тільки ознайомлення з багатою історико-архітектурною спадщиною краю, але й дослідження рекреаційно-туристичної інфраструктури цих міст та напрацювання пропозицій щодо її вдосконалення та розвитку.  Студенти та викладачі нашого університету щиро вдячні О.Л. Михайлишин та викладачам НУВГП м.Рівне за гостинність та допомогу в організації практики.

РОВНО IMG 7728          РОВНО IMG 7785

З 19 червня по 24 червня 2017 року з візитом у відповідь ХНУМГ ім. О.М. Бекетова відвідали студенти архітектори 1-го курсу з м. Рівне під керівництвом викладачів О.Е.Смолінської та П.О.Бенедюка. Протягом тижня вони ознайомлювалися з архітектурою Харкова за екскурсійною програмою, що була розроблена викладачами ф-ту АДОМ. В рамках обмірної практики студенти з м.Рівне обмірювали харківські будівлі авторства цивільного інженера С.П.Тимошенка. Відомий  український архітектор, громадський та політичний діяч першої половини 20 століття в різні періоди життя працював як у Харкові так і на Волині (у м.Рівне та м.Луцьк.).У дослідженні його творчої спадщини об’єдналися наукові інтереси викладачів та студентів наших університетів.


На сайті 127 гостей та користувачі відсутні