Захист аспірантів

15 березня 2019 року у спецраді К 64.089.06 Відбулися захисти кандидатських дисертацій!


На захисті були присутні Шингарева Олена Валеріївна (віце-президент громадської організації людей з обмеженими можливостями «Креавіта» , а також д.арх., з Німеччині (Берлін) - Філіп Мойзер, який очолює видавництво DOM publishers.
1. Шостак Ганна Сергіївна за темою: «Містобудівні принципи формування безбар’єрних просторів в структурі сучасного міста».

     

Науковий керівник : Древаль Ірина Владиславівна, доктор архітектури, доцент
(Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, завідувач кафедри містобудування)

 Офіційні опоненти : Товбич Валерій Васильович, доктор архітектури, професор

(Київський національний університет будівництва та архітектури, завідувач кафедри інформаційних технологій в архітектурі);
Кравченко Олег Вадимович, кандидат архітектури, доцент
(Київська Державна академія декоративно-прокладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука,доцент кафедри графічного дизайну)
Дисертація присвячена виявлення містобудівних принципів формування безбар’єрних просторів.

 

2.Алджад Реяд Раджаб Мохамед захищав дисертацію за темою : «Риси європейського впливу в містобудуванні і архітектурі житлової забудови Лівії 2-ї половини ХХ- початку ХХI століття».

Науковий керівник: Михайлишин Ольга Леонідівна, доктор архітектури, доцент
(Національний університет водного господарства та природокористування, завідувач кафедри архітектури та середовищного дизайну)
Офіційні опоненти: Ремізова Олена Ігорівна, доктор архітектури, професор
(Харківський національний університет будівництва та архітектури, професор кафедри основ архітектури);
Моркляник Оксана Ігорівна, кандидат архітектури, доцент
(Національний університет «Львівська політехника», доцент кафедри архітектурного проектування)
Дисертацію присвячено виявленню специфіки європейських впливів на містобудування і архітектуру житлової забудови міст Лівії у 2-ій пол. ХХ – поч. ХХІ ст. та окресленню напрямків їх розвитку у сучасних умовах.

 
Вітаємо здобувачів Ганну та Раджаба з успішним захистом!


На сайті Один гість та користувачі відсутні